Proces składania zamówień online w Tchibo

W celu zawarcia, wykonania lub wypowiedzenia umowy sprzedaży (w tym złożenia zamówienia online) lub dochodzenia roszczenia związanego z zawartą umową/złożonym zamówieniem, przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak:
  • Imię i nazwisko
  • Adres do wysyłki faktury i dostawy
  • Adres e-mail
  • Dane dotyczące faktur i płatności
  • W stosownych przypadkach, data urodzenia
  • W stosownych przypadkach, numer telefonu
Obsługa procesu realizacji zamówień obejmuje również wysyłkę zamówień, obsługę płatności, przesyłanie elektronicznych potwierdzeń zamówień i faktur, kontakt w sprawie zamówień i zawartych umów (w związku z czym przetwarzamy również Państwa dane kontaktowe).


Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podają nam Państwo dane w związku z nawiązaniem i realizacja stosunku umownego pomiędzy Państwem a Tchibo.


Z kolei podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


O ile nie wykorzystamy Państwa danych kontaktowych do celów marketingu bezpośredniego, dane, które zostały zebrane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży (przez 3 lata od zakończenia umowy). Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków prawnych natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów / zamówień.


Konto klienta online
W celu zapewnienia Państwu możliwie największej wygody podczas dokonywania zakupów, dajemy Państwu możliwość trwałego zapisania Państwa danych osobowych na chronionym hasłem koncie klienta. Rejestracja jest dobrowolna. W tym przypadku dochodzi do zawarcia przez Państwa z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (umowa obejmuje rejestrację i utrzymanie konta klienta w naszym serwisie). Po utworzeniu konta klienta nie jest konieczne ponowne wprowadzanie danych. Ponadto, w każdej chwili mają Państwo dostęp do danych, które są przechowywane na Państwa koncie klienta. Mogą Państwo również poprawić te dane. Oprócz danych, które są wymagane w momencie składania zamówienia, należy również podać własne hasło, aby założyć konto klienta. Wraz z adresem e-mail jest ono potrzebne do uzyskania dostępu do konta klienta. W związku z założeniem konta klienta Państwa dane osobowe są również przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Państwem a Tchibo. Dane przetwarzane dla celów rejestracji w serwisie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta klienta (czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). Proszę pamiętać, że usunięcie konta klienta online prowadzi tylko do usunięcia go w naszym systemie sklepu internetowego. Nie musi to prowadzić do usunięcia danych osobowych w innych systemach, jeśli np. mamy obowiązek prawny dalszego przechowywania danych.


Po zalogowaniu na urządzeniu zapisywane są ciasteczka stałe. Dzięki tej funkcji masz przez 365 dni po pierwszym zalogowaniu zapewniony wygodny dostęp do swojego koszyka, przechowalni i stanu punktów lojalnościowcych, tzw. Ziaren bez konieczności ponownego podania hasła. Jednak ze względów bezpieczeństwa dostęp do niektórych opcji dostępnych w ramach konta oraz zamówień i zmiany danych adresowych i płatniczych nadal będzie chroniony hasłem. Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, wyloguj się na koniec wizyty za pomocą opcji „Wyloguj”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust, 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes prawny wynika z chęci zapewnienia Ci wygody podczas wizyty na naszej stronie i użytkowania naszej aplikacji. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz tutaj.


Składanie zamówień online w sklepach stacjonarnych Tchibo
W przypadku złożenia zamówienia online w jednym z naszych sklepów stacjonarnych lub dostarczenia zamówienia do wybranego sklepu stacjonarnego, przetwarzanie danych odbywa się w sposób opisany powyżej. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą do jednego z naszych sklepów, zostaną Państwo poinformowani za pomocą wiadomości e-mail, SMS lub telefonicznie, gdy Państwa zamówienie będzie gotowe do odbioru w sklepie.


Raportowanie
Ponadto na podstawie zamówień gromadzimy kluczowe dane handlowe i oceniamy je, nie odnosząc się do konkretnych osób. Celem tego jest komercyjna optymalizacja naszych procesów. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nasz prawnie uzasadniony interes).


W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, poprawiania ograniczenia ich przetwarzania i, w stosownym przypadkach, usuwania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, które są przez nas przetwarzane.


Powrót
W celu śledzenia przesyłki oraz powiadomienia o przesyłce przekazujemy Państwa adres e-mail oraz numer telefonu do firm kurierskich, jeśli zdecydowali się Państwo na doręczenie zamówienia za pośrednictwem takiej firmy.


Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane były przekazywane firmom kurierskim, mogą Państwo zlecić dostarczenie zamówienia do jednego z naszych sklepów stacjonarnych.


Podstawą prawną dla ujawnienia Państwa danych ww. podmiotom jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż ujawnienie danych jest niezbędne do wykonania przez nas umowy zawartej z Państwem.


Procedura płatności


W przypadku korzystania z usługi płatności PayPal,prześlemy Państwa imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i dane koszyka zakupów do serwisu PayPal, aby PayPal mógł prawidłowo przyporządkować Państwa zamówienie i aby posiadali Państwo wszystkie istotne informacje dot. zamówienia w momencie potwierdzenia płatności przez PayPal.


Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były przekazywane dalej, mogą Państwo w każdej chwili wybrać alternatywną metodę płatności.


W związku z dokonywaniem przez Państwa płatności za zamówione towary przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dokonania rozliczeń wynikających z umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 74 ustawy o rachunkowości. Państwa dane osobowe znajdujące się w dokumentach księgowych będziemy przetwarzać przez okres 6 lat.


Obsługa klienta


W celu zapewnienia możliwości udzielania Państwu pomocy, bez zbędnej zwłoki, w trakcie i po złożeniu zamówienia, oferujemy Państwu obsługę klienta.


Ogólnie rzecz biorąc, możliwe jest otrzymanie porady bez ujawniania informacji dotyczących Państwa konta klienta. Jeśli jednak identyfikacja jest konieczna do przetworzenia Państwa wniosku (np. wyjaśnienie spraw związanych z Państwa kontem klienta, zgłoszenie reklamacji, wniosek o dostęp do danych osobowych), dane osobowe, które są wymagane, służą do potwierdzenia Państwa tożsamości i prawidłowego załatwienia Państwa sprawy.

W celu przetworzenia Państwa wniosku, wymagamy od Państwa między innymi następujących informacji:


- Imię i nazwisko


- Adres do wysyłki faktury i dostawy


- Adres e-mail


- Numer zamówienia


- W stosownych przypadkach, data urodzenia


- W stosownych przypadkach, numer telefonu


- W stosownych przypadkach, dalszych danych dot. tożsamości


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą klienta w zakresie złożenia i realizacji zamówienia oraz reklamacji jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO UE, tzn. przekazują nam Państwo dane na podstawie stosunku umownego z nami. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z rozpatrywaniem ewentualnych skarg (jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku jest uzyskaniu zadowolenia klienta i polepszenie jakości świadczonych usług.


Państwa dane osobowe związane z obsługą klienta, rozpatrywaniem reklamacji i skarg przechowujemy do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową.


Jeśli jest to konieczne w celu realizacji zamówienia, przekazujemy Państwa dane usługodawcom, którzy pomagają nam w obsłudze klienta, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.


Przekazujemy Państwa dane usługodawcom:


- w celu uzyskania wsparcia w zakresie obsługi Państwa wniosków,


- w ramach zarządzania skargami,


- w celu przetwarzania informacji o stratach,


- w przypadku zgłoszeń serwisowych,


- w celu obsługi zwrotów


Tylko wtedy, gdy partner wyrazi zgodę na przestrzeganie naszych standardów ochrony danych.


Kontrola jakości


W celu umożliwienia oferowania Państwu ciągłej obsługi na najwyższym poziomie oraz zabezpieczenia istotnych dla działalności gospodarczej procesów, proces przetwarzania złożonych przez Państwa wniosków, skarg i reklamacji poddawany jest kontroli jakości, co dotyczy w szczególności naszego call center. Jeśli po połączeniu z konsultantem nie wyrażą Państwo sprzeciwu, Państwa rozmowa telefoniczna może zostać nagrana. Plik audio przechowujemy maksymalnie przez 30 dni. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższym zakresie jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na polepszaniu jakości obsługi, udokumentowaniu ustaleń telefonicznych i obronie przed roszczeniami.


Procesy usuwania danych


Informujemy, że Tchibo regularnie sprawdza poprawność i niezbędność przechowywanych danych. W przypadku, gdy dane są niepoprawne lub nie istnieje już obowiązek lub potrzeba przechowywania danych w celu realizacji celów, w których dane zostały zebrane, są one przez nas usuwane. Podstawą prawną dla usunięcia danych jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż ciąży na nas prawny obowiązek sprawdzania poprawności i konieczności dalszego przechowywania danych osobowych.


Powiadamianie naszych klientów o odpowiednich procesach


Zastrzegamy sobie prawo do informowania Państwa w przypadku istotnych procesów za pomocą zapisanych przez nas danych kontaktowych. Takie procesy mogą mieć wpływ na Państwa zamówienie (np. opóźnienia w dostawie), ale mogą również zawierać ostrzeżenia (np. środki związane z wycofaniem produktu z rynku). Przetwarzanie Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego jest wykluczone, chyba że udzielili nam Państwo zgody.


Podstawą prawną wykorzystania Państwa danych kontaktowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz interes w informowaniu naszych klientów o odpowiednich procesach jest uważany za uzasadniony w rozumieniu wyżej wymienionego rozporządzenia.