Ocena produktów

Warunki udziału w systemie oceny Tchibo

Wystawiając swoją ocenę i komentarz akceptujesz poniższe warunki udziału. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami.

Warunki wystawienia oceny

W celu zapewnienia uczciwej oceny, produkt może być oceniany wyłącznie po jego dostarczeniu i przetestowaniu. Niedopuszczalne są oceny, które mogą służyć do manipulacji całkowitą oceną sklepu internetowego - pozytywnie lub negatywnie. Dotyczy to np. zamówień, które zostały złożone wyłącznie w celu wystawienia pozytywnej lub negatywnej oceny.

Wystawienie i zapisanie oceny

Po wystawieniu oceny i/lub komentarza, zostanie on przesłany do Tchibo i zapisany. Tchibo ma prawo skorzystać z Twojego adresu e-mail, aby zweryfikować wystawioną ocenę lub zareagować na zażalenia dotyczące obsługi.

Ocena produktu jest zazwyczaj publikowana z podaniem Twojego imienia i pierwszej litery nazwiska. Jeżeli sobie tego nie życzysz, podczas wystawiania oceny zaznacz pole „anonimowo” - wówczas przy ocenie nie pojawi się Twoje imię.

Wykorzystanie oceny

Wystawiając ocenę i/lub komentarz, udzielasz Tchibo niewyłącznego, niepodlegającego opłatom licencyjnym, trwałego i nieodwołalnego prawa do wykorzystywania, kopiowania, przetwarzania, publikowania, tłumaczenia, udostępniania osobom trzecim, powielania oraz integrowania z innymi dziełami w dowolnej formie (media, technologie, itp. ) tej oceny i/lub komentarza (w całości lub w częściach), zarówno online jak i offline (np. w mediach drukowanych lub katalogach).

Oznacza to przykładowo, że Tchibo ma prawo opublikować Twój komentarz oraz wykorzystać ocenę i/lub komentarza w celach reklamowych (np. W swojej reklamie lub w celach marketingowych).

Treść, kontrola i korekta treści ocen

Przed publikacją oceny podlegają sprawdzeniu przez Tchibo pod kątem treści niedozwolonych lub sprzecznych z prawem. W tym celu Twoja ocena w formie anonimowej zostanie przekazana do zewnętrznego usługodawcy (e-Komi).

Oceny nie mogą zawierać treści niedopuszczalnych. Do tego rodzaju ocen zaliczają się między innymi oceny, które
  • są sprzeczne z prawem i/lub karalne, w szczególności zniewagi, poniżenia, groźby karalne, zawierające zniesławienia lub fałszywe podejrzenia;
  • zawierają groźby, są obciążające, obraźliwe, nieuczciwe, oszczercze, wprowadzające w błąd, rasistowskie, dyskryminujące, gloryfikujące przemoc, nieprzyzwoite, obsceniczne lub pornograficzne;
  • łamią lub ograniczają prawa osób trzecich (łącznie ze wszystkimi prawami do własności intelektualnej, np. prawa autorskie i prawo znaków towarowych);
  • zawierają dane poufne i/lub naruszają bądź mają negatywny wpływ na sferę prywatną osób trzecich; są to w szczególności dane osobowe (w szczególności nazwiska, adresy, adresy IP, numery klienta, numery zamówienia, dane kont bankowych lub kart kredytowych, numery ubezpieczenia, wiek, daty urodzenia) oraz dane telekomunikacyjne (numery telefonu, faksu, adresy e-mail);
  • służą zafałszowaniu tożsamości wystawiającego (np. poprzez podanie się za kogoś innego);
  • stanowią reklamę dla innych stron internetowych, produktów lub usług, np. poprzez hiperlinki;
  • są nie na temat, czyli nie mają nic wspólnego z produktem, do którego się odnoszą;
  • zawierają wypowiedzi dotyczące działania terapeutycznego i skuteczności preparatów farmaceutycznych, zastosowań medycznych lub metod terapii;
  • zawierają dane dotyczące ceny lub innych kosztów (np. kosztów wysyłki) w liczbach (np. „10 euro”) lub treści niestanowiące wypowiedzi (np. nie mające sensu ciągi cyfr, liter, symboli);
  • odnoszą się wyłącznie do innych ocen.
W przypadku naruszenia powyższych zasad Tchibo zastrzega sobie prawo do usunięcia oceny w części lub w całości, w szczególności w przypadku jej sprzeczności z obowiązującym prawem, co powoduje, że jesteśmy zobowiązani do usunięcia takiej oceny.

Zmiana warunków udziału

Tchibo zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji, poprawek lub zmian niniejszych warunków.