Utylizacja i skład

Informacje konsumenckie na temat utylizacji naszych produktów

Jak pozbyć się starych/zepsutych energooszczędnych lamp LED?

Kompaktowe lampy fluorescencyjne, zwane potocznie energooszczędnymi lampami i świetlówki w kształcie prętów zawierają rtęć. W związku z tym należy je utylizować w specjalny sposób. Lampy można bezpłatnie oddawać do punktów zbiórki odpadów wymienionych poniżej.

Wiele żarówek LED jest nie do odróżnienia od energooszczędnych lamp przez konsumenta. W swojej formie i funkcji są one podobne do lampy energooszczędnej i podlegają prawu dotyczącego elektronicznych odpadów. Dlatego są zbierane razem w tych samych pojemnikach w odpowiednich punktach zbiórki. Dostarczenie i usunięcie jest zatem bezpłatne dla Ciebie jako osoby prywatnej.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny - informacje dla gospodarstwa domowego

Sprzęt elektryczny zawiera cenne zasoby, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Oszczędza to zasoby i pozwala uniknąć marnotrawstwa. Gospodarstwa domowe przyczyniają się w znaczący sposób do ponownego użycia i odzysku w tym recyklingu zużytego sprzętu. Ponadto stary sprzęt elektroniczny może zawierać wiele szkodliwych substancji, więc należy go utylizować we właściwy sposób. Ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) określa wiele wymagań dotyczących obsługi sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Poniżej przedstawiamy informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu:

• PSZOK  Pobierz adresy punktów w pdf

Informacje o innych punktach można również znaleźć na stronach internetowych organów samorządu terytorialnego.

W przypadku dodatkowych pytań, w tym o odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 801 080 016 dostępną od poniedziałku do piątku od 08:00 - 20:00, a w soboty od 08:00 - 16:00 (z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora).
  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
Opakowanie jest nieodzowną częścią wielu produktów. Aby zminimalizować zużycie surowców i ilość odpadów, Tchibo przywiązuje wagę do odpowiedzialnego obchodzenia się z materiałami opakowaniowymi. Dla nas obowiązuje zasada: jak najmniej materiałów opakowaniowych. Dlatego stale optymalizujemy nasze opakowania.

Większość naszych opakowań wykonana jest z makulatury. Po użyciu pudełka kartonowe można umieścić w zbiorze makulatury. Wszelkie taśmy samoprzylepne lub etykiety nie zakłócają procesu recyklingu.

Wszystkie tworzywa sztuczne użyte w naszym opakowaniu będą oznaczone odpowiednim plastikowym skrótem. Możesz pozbyć się tych elementów wyrzucając je do odpowiedniego pojemnika lub w miejskim punkcie zbiórki.

Informacje konsumenckie odnośnie środków czyszczących

Szczegółowe informacje odnośnie składu naszych środków do czyszczenia, pielęgnacji i odplamiania zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Do Twojej dyspozycji są również karty informacyjne w formacie PDF załączone do każdego produktu. Wymienione tam składniki umieszczono w kolejności malejącej pod względem ich udziału w składzie produktu, tzn. te składniki, których koncentracja w produkcie jest największa, pojawiają się na początku listy.

Jeśli w związku z naszymi środkami do czyszczenia, pielęgnacji i odplamiania wymagana będzie pomoc lekarska, prosimy o okazanie lekarzowi karty informacyjnej danego produktu. Na podstawie umieszczonych tam składników lekarz będzie w stanie niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.

Infolinia Tchibo Service:

801 080 016 (opłata z telefonów stacjonarnych - jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych - wg taryfy danego operatora)

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-22:00 i w soboty w godz. 8:00 - 16:00

Adres e-mail: service@tchibo.pl