Schließen
Utylizacja i skład

Utylizacja i skład

Informacje konsumenckie na temat utylizacji naszych produktów

Jak pozbyć się starych/zepsutych energooszczędnych lamp LED?

Kompaktowe lampy fluorescencyjne, zwane potocznie energooszczędnymi lampami i świetlówki w kształcie prętów zawierają rtęć. W związku z tym należy je utylizować w specjalny sposób. Lampy można bezpłatnie oddawać do punktów zbiórki odpadów wymienionych poniżej.

Wiele świateł LED jest nie do odróżnienia od energooszczędnych lamp przez konsumenta. W swojej formie i funkcji są one podobne do lampy energooszczędnej i podlegają prawu dotyczącego elektronicznych odpadów. Dlatego są zbierane razem w tych samych pojemnikach w odpowiednich punktach zbiórki. Dostarczenie i usunięcie jest zatem bezpłatne dla Ciebie jako osoby prywatnej.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny - informacje gospodarstwa domowego

Sprzęt elektryczny zawiera cenne zasoby, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać. Oszczędza to zasoby i pozwala uniknąć marnotrawstwa. Ponadto stary sprzęt elektroniczny może zawierać wiele szkodliwych substancji, więc należy go utylizować we właściwy sposób. Ustawa o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) określa wiele wymagań dotyczących obsługi sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Opakowanie jest nieodzowną częścią wielu produktów. Aby zminimalizować zużycie surowców i ilość odpadów, Tchibo przywiązuje wagę do odpowiedzialnego obchodzenia się z materiałami opakowaniowymi. Dla nas obowiązuje zasada: jak najmniej materiałów opakowaniowych. Dlatego stale optymalizujemy nasze opakowania.

Większość naszych opakowań wykonana jest z makulatury. Po użyciu pudełka kartonowe można umieścić w zbiorze makulatury. Wszelkie taśmy samoprzylepne lub etykiety nie zakłócają procesu recyklingu.

Wszystkie tworzywa sztuczne użyte w naszym opakowaniu będą oznaczone odpowiednim plastikowym skrótem. Możesz pozbyć się tych elementów wyrzucając je do odpowiedniego pojemnika lub w miejskim punkcie zbiórki.

Informacje konsumenckie odnośnie środków czyszczących

Szczegółowe informacje odnośnie składu naszych środków do czyszczenia, pielęgnacji i odplamiania zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Do Państwa dyspozycji są również karty informacyjne w formacie PDF załączone do każdego produktu. Wymienione tam składniki umieszczono w kolejności malejącej pod względem ich udziału w składzie produktu, tzn. te składniki, których koncentracja w produkcie jest największa, pojawiają się na początku listy.

Jeśli w związku z naszymi środkami do czyszczenia, pielęgnacji i odplamiania wymagana będzie pomoc lekarska, prosimy o okazanie lekarzowi karty informacyjnej danego produktu. Na podstawie umieszczonych tam składników lekarz będzie w stanie niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.

Infolinia Tchibo Service:

801 080 016 (opłata z telefonów stacjonarnych - jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych - wg taryfy danego operatora)

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-22:00 i w soboty w godz. 8:00 - 16:00

Adres e-mail: service@tchibo.pl