Informacje o firmie

Odpowiedzialny
Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
ul. Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
www.tchibo.pl

Nr telefonu: 801 080 016
pon. - pt. w godz. 8:00 - 20:00
sob. w godz. 8:00 - 16:00
(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)
Adres e-mail: service@tchibo.pl
Erik Hofstädter – członek zarządu (w razie powołania więcej niż jednego członka zarządu uprawniony do reprezentacji łącznie z drugim członkiem zarządu lub z prokurentem)
Tomasz Fajfer – członek zarządu (w razie powołania więcej niż jednego członka zarządu uprawniony do reprezentacji łącznie z drugim członkiem zarządu lub z prokurentem)
Mariusz Siedlik – prokurent (prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu spółki)

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000019739
numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5210124030

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje to konsumentom możliwość rozwiązywania sporów związanych z zamówieniami online bez angażowania sądu. Platforma rozstrzygania sporów jest dostępna za pośrednictwem zewnętrznego łącza http://ec.europa.eu/consumers/odr