Prawa Klienta

W każdej chwili są Państwo uprawnieni do dochodzenia swoich praw wynikających z RODO. W przypadku spełnienia odpowiednich wymogów prawnych, obejmuje to następujące uprawnienia:
  • Prawo dostępu zgodnie z Art. 15 RODO
Abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa wniosek, jesteśmy zobowiązani do dokładnego sprawdzenia Państwa tożsamości. Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do żądania dalszych informacji poza wskazanymi we wniosku, w zależności od wagi danych, do których chcą Państwo uzyskać dostęp. Służy to w szczególności ochronie Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  • Prawo do sprostowania danych zgodnie z Art. 16 RODO
  • Prawo do usunięcia danych zgodnie z Art. 17 RODO
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z Art. 18 RODO
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Art. 21 RODO
  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem zgodnie z Art. 7 ust. 3 RODO
  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Informujemy, że w przypadkach żądań ewidentnie nieuzasadnionych lub nadmiernych, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, jak również w przypadku niepotwierdzenia tożsamości, mamy prawo do odmowy podjęcia działań w związku ze zgłoszonym żądaniem. Poinformujemy Państwa o takiej sytuacji w formie pisemnej lub mailowej (w zależności od sposobu prowadzonej komunikacji z Państwem).


Państwa wniosek o realizację praw wynikających z RODO wraz z podanymi informacjami będzie przechowywany w naszych systemach przez okres 2 lat. Dodatkowe informacje mające na celu potwierdzenie Państwa tożsamości (jeśli zostały przesłane) zostaną usunięte niezwłocznie po sprawdzeniu tożsamości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przesłanych w związku z realizacją wniosku jest Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Powrót
Dostęp, przenoszenie danych
W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania potwierdzenia jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby są przez nas przetwarzane. Ponadto w każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, jak również prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi.

Prosimy mieć na uwadze, że prawo do przenoszenia danych może być zrealizowane wyłącznie w tych przypadkach, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.

Sprostowanie, usunięcie, ograniczenie
Na Państwa prośbę dokonamy sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, które zostały przetworzone, o ile nie uniemożliwiają tego przepisy prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości). W każdej chwili mogą Państwo przeglądać, poprawiać i usuwać swoje dane osobowe na swoim koncie klienta w obszarze „Moje Tchibo ", podając adres e-mail i hasło.

Wycofanie zgody / sprzeciw
Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać ją poprzez przesłanie nam krótkiego powiadomienia.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego poprzez przesłanie nam krótkiego powiadomienia. W innych przypadkach niż cele marketingowe, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), wraz ze sprzeciwem wobec przetwarzania Państwa danych osobowych powinni nam Państwo wskazać, na czym polega Państwa szczególna sytuacja powodująca wniesienie sprzeciwu. W celu anulowania subskrypcji newslettera, proszę kliknąć w odpowiedni link znajdujący się na jego końcu. Alternatywnie, zarejestrowani użytkownicy mogą anulować swoją subskrypcję newslettera w zakładce „Moje Tchibo" na swoim koncie klienta, podając adres e-mail i hasło.
Jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec stosowania przez nas funkcji analizy i śledzenia, ze skutkiem na przyszłość, mogą Państwo dokonać odpowiedniej zmiany ustawień za pomocą banera zgody.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody może jedynie zapobiec gromadzeniu danych do celów analizy stron internetowych bezpośrednio w witrynie Tchibo.

Dalsze informacje, w tym informacje dotyczące zindywidualizowanej analizy danych dotyczących użytkowania i zakupu, które wykraczają poza powyższe, można znaleźć tutaj. Sprzeciw wobec takiej analizy danych można zgłosić również poprzez przesłanie nam krótkiego pisemnego powiadomienia.

Wszelkie wnioski i wiadomości związane z realizacją ww. praw można kierować listownie na adres Administratora (Tchibo Warszawa Sp. z o.o., ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) lub mailowo na adres e-mail: iod@tchibo.pl.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli chcą Państwo skontaktować się bezpośrednio z właściwym organem nadzorczym, dane kontaktowe można znaleźć tutaj