Odbiorcy danych

Tchibo nie ujawnia Państwa danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych (sprzedaż, wynajem).


Jeśli Państwa dane są przetwarzane przez usługodawców, którzy wspierają nas w obsłudze klienta, dostarczaniu naszych produktów oraz tworzeniu i wysyłaniu naszych materiałów reklamowych, zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Przekazywanie danych odbywa się w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych osobowych.


Podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu zostały przez nas starannie dobrane i są zobowiązane, zgodnie z Art. 28 RODO, do traktowania Państwa danych w sposób godny zaufania oraz do przestrzegania naszych własnych standardów ochrony danych. W szczególności naszym partnerom nie wolno przekazywać danych naszych klientów podmiotom trzecim w celach marketingu bezpośredniego ani wykorzystywać ich samodzielnie do celów komercyjnych.


Współpracujemy również z kontrahentami i partnerami handlowymi. Jeżeli ujawnimy Państwa dane kontrahentom lub partnerom handlowym w celu realizacji zamówienia, lub przeprowadzenia konkursu z nagrodami, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie. Nasi partnerzy handlowi zostali przez nas starannie wybrani. W szczególności, naszym partnerom nie wolno przekazywać danych naszych klientów podmiotom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Przekazane w ten sposób dane mogą być przetwarzane przez naszych partnerów handlowych wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówienia.


W ramach przetwarzania danych przekazujemy Państwa dane następującym odbiorcom:
 • • podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • • podmiotom działającym na nasze zlecenie, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, takimi jak: call center (obsługa klienta), dostawcom usług drukarskich, firmom zajmującym się obsługą korespondencji masowej, dostawcom usług informatycznych / dostawcom usług w chmurze, dostawcom usług serwisowych, podmiotom zajmującym się badaniem rynku i opinii publicznej,
 • • dostawcom usług logistycznych, dostawcom usług pocztowych i kurierskich, doradcom korporacyjnym / audytorom / doradcom podatkowym,
 • • w przypadku korzystania w serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, udostępniamy Państwa dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności,
 • • Dostawcom usług naprawczych i serwisowych
Dane Twojej karty kredytowej będą bezpośrednio przekazywane do Computop Paygate GmbH, Bamberg, za pośrednictwem szyfrowanego i tym samym bezpiecznego połączenia oraz przetwarzane tam zgodnie z wymogami ochrony danych dotyczących przetwarzania płatności (link do polityki prywatności Spółki znajduje się tutaj). Dane Twojej karty kredytowej w anonimowej formie są przechowywane w Tchibo tylko w przypadku utworzenia w ramach zamówienia konta klienta. W każdej chwili możesz usunąć te dane z Twojego konta klienta. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Tchibo znajdziesz tutaj. Ponadto, oczywiście spełniamy wymagania obowiązkowego standardu bezpieczeństwa danych Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).
Warto pamiętać, że: Więcej informacji na temat konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych można znaleźć w poszczególnych rozdziałach naszej Polityki Prywatności.
Powrót
W przypadku konieczności przekazania danych podmiotom trzecim na potrzeby realizacji celu przetwarzania danych (np. dostawy towarów), zdarza się, że dane osobowe są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tchibo lub jego podwykonawcy zapewniają wszelkie niezbędne środki (na przykład poprzez standardowe klauzule umowne UE) w celu zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych.

Poniżej wymieniliśmy przypadki przetwarzania danych w krajach trzecich:
 • Technologie śledzenia i określania danych docelowych

  Przetwarzanie dotyczy danych, które są przekazywane na serwery naszych dostawców usług z siedzibą w USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat śledzenia i określania grup docelowych można znaleźć tutaj.
 • Globalne wsparcie IT

  W ramach ciągłego monitorowania i wspierania naszych systemów informatycznych, usługodawcy, którzy są przez nas osobno zaangażowani, mają dostęp do naszych systemów przetwarzania danych. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
 • Narzędzie diagnostyczne Wskaźnik predyktywny [Predictive Index] (PI)

  W ramach procedury zgłoszeniowej wyślemy Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail do PI z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć tutaj.
 • Obsługa klienta

  W celu szybkiej obsługi Państwa wniosków, korzystamy również z usługodawców w ramach naszych call center. W wyjątkowych przypadkach call centre center nie znajduje się na terenie Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nasi usługodawcy z siedzibą w krajach trzecich mają zobowiązania nałożone na nich na podstawie standardowych klauzul umownych komisji UE.
 • Grupa Tchibo

  W razie potrzeby przekazujemy dane spółkom z grupy spoza UE w celu przetworzenia Państwa wniosku lub dla wewnętrznych celów administracyjnych. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.