Rainforest Alliance -
zrównoważona uprawa kawy

Niezależna organizacja ekologiczna Rainforest Alliance aktywnie współpracuje z Tchibo w zakresie ekologicznych i akceptowalnych społecznie metod upraw kawy. Bezpieczna i nienaruszona przestrzeń życiowa człowieka i natury – taki jest cel przyznawania pieczęci Rainforest Alliance Certified™ z zieloną żabą.

Założona w 1987 roku organizacja ekologiczna skupia się na ochronie środowiska, w szczególności na zachowaniu lasów deszczowych w krajach, w których uprawiana jest kawa, oraz na dobrych, sprawiedliwych społecznie i bezpiecznych warunkach pracy właścicieli plantacji i pracujących na nich osób. Produkty z plantacji spełniających te wymagania wyróżnione są pieczęcią Rainforest Alliance Certified™. Tchibo i Rainforest Alliance wspierają zrównoważoną poprawę warunków życia ludzi i utrzymanie środowiska naturalnego w krajach, z których pochodzi nasza kawa.

Certyfikowana Kawa -
co to właściwie oznacza?

Certyfikowana uprawa kawy oznacza, że na plantacjach kawy stosuje się zrównoważone metody uprawy, co jest kontrolowane zgodnie ze standardami certyfikacji Rainforest Alliance i jej organizacji partnerskich w SAN (Sustainable Agriculture Network). Kryteria, do których rolnicy muszą się stosować, dotyczą m.in. ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej i kwestii ekonomicznych. Aby otrzymać certyfikat, plantacje muszą spełnić wszystkie „krytyczne kryteria” i co najmniej 80 procent z ogólnej liczby 99 kryteriów.


Utrzymanie tych standardów jest bez wątpienia wyzwaniem. Jednak dzięki temu rolnicy, a także ich pracownicy i rodziny, pracujący na certyfikowanych plantacjach szybciej odczuwają pozytywne efekty wynikające ze zrównoważonego zarządzania gospodarstwem. Na plantacjach zarządzanych w zrównoważony sposób często podnosi się jakość zbiorów i zwiększa się ich wielkość.

Które kawy Tchibo pochodzą z certyfikowanych upraw?

Tchibo postawiło sobie za cel, aby w najbliższych latach oferować swoim klientom jedynie kawę pochodzącą ze zrównoważonych upraw. Sprowadzanie ziaren kawy z certyfikowanych upraw jest dużym krokiem we właściwym kierunku.


Już dzisiaj, kupując kawy palone Tchibo Privat Kaffee, klienci wybierają ziarna z certyfikowanych i zrównoważonych upraw. Kawy Privat Kaffees Brazil Mild, Guatemala Grande, African Blue, zawierają ziarna kawy pochodzące z plantacji Rainforest Alliance Certified™.


Na naszej stronie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kaw Privat Kaffee.