Fairtrade – nagroda za sprawiedliwy handel

Zbudowanie mostu pomiędzy producentami i konsumentami - taką misję symbolizuje znak FAIRTRADE. Stoją za nim ustalona cena minimalna oraz premia Fairtrade, którą spółdzielnie plantatorów otrzymują od Fairtrade za swoje produkty.

Również Tchibo wspiera sprawiedliwy handel - nasz wkład polega na długofalowej poprawie warunków życia i pracy rolników w krajach, gdzie uprawiana jest kawa. W systemie Fairtrade za stworzenie standardów oraz opiekę nad grupami producentów odpowiada Fairtrade International. W zakresie uprawy kawowca Fairtrade wspiera strukturę małych gospodarstw – w ten sposób umożliwia tworzenie nowych szans rynkowych i osiąganie stabilnych, przewidywalnych dochodów.

Sprawiedliwy handel –
co to właściwie znaczy?

Wszystkie organizacje i przedsiębiorstwa należące do sieci handlowej Fairtrade muszą w równym stopniu przestrzegać międzynarodowych standardów i poddane są lokalnej kontroli przez organizację certyfikującą FLO-CERT. Jasne wymagania gwarantują, że produkcja oraz handel odbywają się zgodnie z zasadami sprawiedliwego handlu. Oznacza to m. in. poprawę warunków pracy i życia poprzez:
  • zapewnienie stabilnych cen minimalnych oraz premii Fairtrade za projekty wspólnotowe
  • zakaz dyskryminacji
  • wspieranie struktury małych gospodarstw
  • zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej
  • przyjazny dla środowiska sposób produkcji poprzez m. in. zakaz wykorzystywania inżynierii genetycznej oraz wspieranie ekologicznych upraw
  • długofalowe kontakty handlowe i lepszy wgląd plantatorów w sytuację na światowym rynku