Informacje konsumenckie

Informacje konsumenckie odnośnie składu naszych środków do czyszczenia, pielęgnacji i usuwania plam
(zgodnie z rozporządzeniem WE w sprawie detergentów)

ZOD Szczegółowe informacje odnośnie składu naszych środków do czyszczenia, pielęgnacji i odplamiania
zamieściliśmy na naszej stronie internetowej. Do Państwa dyspozycji są również karty informacyjne
w formacie PDF załączone do każdego produktu. Wymienione tam składniki umieszczono w kolejności
malejącej pod względem ich udziału w składzie produktu, tzn. te składniki, których koncentracja
w produkcie jest największa, pojawiają się na początku listy.

Jeśli w związku z naszymi środkami do czyszczenia, pielęgnacji i odplamiania wymagana będzie pomoc
lekarska, prosimy o okazanie lekarzowi karty informacyjnej danego produktu. Na podstawie
umieszczonych tam składników lekarz będzie w stanie niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.

Infolinia Tchibo Service:

801 655 113 (opłata z telefonów stacjonarnych - jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych -
wg taryfy danego operatora)

Czynna codzienne, 7 dni w tygodniu w godz. 8:00-22:00

Adres e-mail: service@tchibo.pl