Kontakt

Swoje pytania i wątpliwości możesz wygodnie przesyłać do nas za pomocą tego formularza kontaktowego

Twoje dane

W przypadku pytań dotyczących zamówienia lub dostawy potrzebny jest Twój pełny adres lub numer klienta.
Można także użyć wcześniej wprowadzonych danych adresowych.
Prosimy o podanie adresu e-mail, na który będziemy mogli wysyłać Państwu informacje o statusie zamówienia. Oprócz tego otrzymają Państwo również e-mail dotyczący oceny zakupionych produktów. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania wiadomości, wysyłając maila na service@tchibo.pl. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj: Informacja o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Tchibo Warszawa Sp. z o.o., przy ul. Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa e-mail: service@tchibo.pl (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod@tchibo.pl.

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu kontaktu z Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przechowywane przez okres prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Spółka lub powiązanym ze Spółką kapitałowo lub organizacyjnie, wykonującym czynności dotyczące Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu usprawnienia kontaktu z Klientem. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Więcej na temat okoliczności korzystania z serwisu znajdą Państwo w informacjach dotyczących Polityki prywatności i plików cookie

Inspektor Ochrony Danych:
Olga Skotnicka
Narbutta 22/23
02-541 Warszawa
e-mail: iod@tchibo.pl
  1. Pole obowiązkowe

Nasze strony Pomocy

Odpowiedzi i często stawiane pytania znajdują się również na naszych stronach Pomocy. Przejdź na strony Pomocy

Telefon

Fax

801 080 046
(z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych wg taryfy danego operatora)
Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 20:00
sobota w godz. 8:00 - 16:00