tchibo_nachhaltigkeit
Co możemy zrobić, aby ochronić środowisko?
Postępuj odpowiedzialnie. Każdego dnia.

Uczciwość wobec człowieka i natury

Zrównoważony rozwój to długa droga. Czasami zmienia się nawet kierunek, ale cel zawsze pozostaje ten sam. Nie znamy jeszcze wszystkich odpowiedzi i na pewno nie znamy wszystkich pytań, na które musimy odpowiedzieć, aby odpowiednio zadbać o środowisko. Faktem jest, że od 2000 r. światowa produkcja tekstyliów wzrosła ponad dwukrotnie. Każdego roku produkuje się ponad sto miliardów sztuk odzieży, a jednocześnie my, konsumenci, nosimy ją średnio przez okres krótszy niż rok. Jedynie nieco poniżej 1% wyrzucanych tekstyliów jest poddawana recyklingowi i przetwarzana na nowe towary. Jest to przerażające, ponieważ ma ogromne konsekwencje społeczne i ekologiczne.
Sytuacja w wielu regionach, w których uprawiana jest kawa jest również alarmująca. Gleby tracą żyzność, a zmiany klimatyczne pozostawiają swój ślad: plony są coraz mniejsze. Stawką są środki utrzymania ponad jedenastu milionów drobnych plantatorów i ich rodzin. W tym kontekście nie możemy sobie pozwolić na obojętność. Niektórzy konsumenci starają się walczyć ze zmianami klimatycznymi i używają ubrań dłużej, naprawiają je lub wypożyczają. Młodsze pokolenie coraz częściej pyta, gdzie i w jakich warunkach uprawia się surowce i wytwarza produkty. Słusznie domagają się przejrzystości i uczciwości.

Zdajemy sobie sprawę, że Tchibo jest również częścią problemu. I to właśnie jako marka ściśle związana ze stylem życia czujemy się zobowiązani do zaangażowania na rzecz dobra przyszłych pokoleń i stania się częścią najlepszego możliwego rozwiązania. Przykładem naszego zaangażowania jest nasz program kwalifikacyjny WE na rzecz ochrony praw człowieka w naszych łańcuchach dostaw. W ten sposób dotarliśmy do 365 000 pracowników.

W ramach naszego kompleksowego programu ochrony wód eliminujemy toksyczne substancje chemiczne z naszego łańcucha dostaw tekstyliów. Kupując kawę z certyfikowanych źródeł i szkoląc plantatorów kawy i ich rodziny, pomagamy im przejść na zrównoważone metody uprawy kawy. Obecnie około 30% naszej kawy pochodzi ze zrównoważonej uprawy, a przy realizacji projektów pracowaliśmy z 35 000 drobnych plantatorów.

W ciągu ostatnich dwunastu lat byliśmy w stanie wiele osiągnąć. Niemniej jednak, nadal chcemy się doskonalić w tym kierunku. Mamy świadomość, że aby znaleźć skuteczne rozwiązania złożonych wyzwań naszych czasów - takich jak zmiany klimatu i naruszenia praw człowieka - potrzebujemy więcej: potrzebujemy partnerów, którzy odważnie łączą siły i konsumentów, którzy zadają trudne pytania. W niektórych obszarach istnieje również potrzeba zmiany zachowań - w polityce, biznesie i społeczeństwie, a także wprowadzenie odpowiednich regulacji. Czasu jest niewiele, a dobrowolne inicjatywy nie przynoszą wystarczająco szybkich rezultatów. Musimy teraz wszyscy razem pracować, aby zapewnić, że pozostawimy następnym pokoleniom świat, w którym przyjemnie będzie żyć.

Zrównoważony rozwój w Tchibo

Bawełna ekologiczna

W czym tkwi problem?

Zmiany klimatyczne i niedobór zasobów bawełny spowodowany wysokim światowym popytem zagrażają przyszłej uprawie bawełny, najważniejszego włókna naturalnego w sektorze tekstylnym. Uprawa tego cennego włókna jest bardzo zasobochłonna. Ze względu na intensywne stosowanie środków chemicznych i wykorzystanie dużych powierzchnie ziemi, zużycie wody jest bardzo wysokie. W uprawie konwencjonalnej stosuje się wiele toksycznych substancji chemicznych, które mogą zaszkodzić zdrowiu plantatorów bawełny.

Co robi Tchibo?

Pozyskiwanie bawełny ze zrównoważonych źródeł jest oczywistym kierunkiem działań i stanowi ważną część naszego zaangażowania. Stosujemy bawełnę ekologiczną, aby zapewnić długoterminowe zasoby bawełny dla Tchibo i promować uprawę w harmonii z człowiekiem i przyrodą. Bawełna ekologiczna ma wiele zalet w porównaniu z bawełną konwencjonalną: zdrowa gleba, zdrowy ekosystem, zdrowi ludzie i dobrze prosperujące społeczności plantatorów. W ekologicznej uprawie bawełny nie stosuje się chemicznych pestycydów ani nawozów, lecz tylko ich naturalne odpowiedniki. Pozwala to na znaczną redukcję ryzyka utraty zdrowia plantatorów i ich pracowników spowodowanego szkodliwymi substancjami. W 2018 roku 86% naszych ubrań i tekstyliów domowych wykonanych z zawartością bawełny zawierało włókno pochodzące z odpowiedzialnych źródeł (OCS, GOTS, CMIA). W perspektywie dążymy do uzyskania 100% takiego udziału.

Tchibo, jako członek wielostronnej inicjatywy "Organic Cotton Accelerator", współpracuje również z podmiotami działającymi w międzynarodowym sektorze bawełny w celu wzmocnienia uprawy bawełny ekologicznej i zrównoważonego rynku bawełny ekologicznej. Pracujemy również nad stworzeniem bezpośrednich i przejrzystych łańcuchów dostaw bawełny. Dlatego od 2016 roku oferujemy produkty będące wynikiem projektu Appachi ECO-LOGIC. W ramach tego projektu bawełna w Indiach jest uprawiana w sposób przyjazny dla człowieka i środowiska. W dalszą obróbkę bawełny zaangażowani są przede wszystkim dostawcy usług z obszaru Indii, a tekstylia produkowane są przez producentów z programu kwalifikacyjnego dla dostawców Tchibo WE (Worldwide Enhancement of Social Quality). Obecnie jednak nie wiadomo, w jaki sposób projekt będzie kontynuowany. Trudne warunki klimatyczne wynikające z ogromnej suszy postawiły drobnych plantatorów w trudnej sytuacji.

Nasze zaangażowanie od 2007 roku:
2007: Pierwsze produkty z bawełną ekologiczną
2013: 40% bawełny pochodzącej z bardziej zrównoważonych źródeł - pierwsza kolekcja w 100% ekologicznej bielizny
2015: po raz pierwszy trzeci co do wielkości dostawca - pierwsze produkty GOTS w ofercie
2017: cała kolekcja Appachi ECO-LOGIC
2018: 86% bawełny z bardziej zrównoważonych źródeł
Recykling

W czym tkwi problem?

Ludzkość zużywa obecnie 1,7 razy więcej zasobów naturalnych niż może się odbudować. Jednocześnie na całym świecie wytwarza się rocznie około 2 mld ton odpadów. Taki stan rzeczy ma olbrzymie konsekwencje dla środowiska: każdego roku do oceanów trafia od 4,8 do 12 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Niemniej jednak, plastik jest częścią naszego życia i trudno wyobrazić sobie naszą codzienność bez niego. Jednak tworzywo sztuczne może być również rozsądnie przetwarzane, co znacznie odciąża naturę.

Co robi Tchibo?

Ponowne wykorzystanie i ochrona zasobów są niezbędne dla naszej przyszłości. Dlatego też oferujemy coraz więcej produktów zawierających bardziej zrównoważone lub poddane recyklingowi materiały. Jednocześnie zwiększamy zdolność do recyklingu i żywotność naszych produktów. W ten sposób można nie tylko oszczędzać wodę, energię i inne zasoby, ale także zmniejszyć dużą ilość odpadów. Produkujemy na przykład odzież poliestrową z butelek PET i odpadów tekstylnych z recyklingu, kostiumy kąpielowe pochodzące z recyklingu oraz odzież sportową z sieci rybackich lub przetworzone szczotki z tworzyw sztucznych z odpadów produkcyjnych.
W dalszym ciągu stawiamy sobie ambitne cele: na przykład od 2020 r. chcemy w miarę możliwości zrezygnować z jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych na wyroby włókiennicze (chociaż kilka bardzo delikatnych materiałów nadal wymaga ochronnych opakowań zewnętrznych). Nie możemy jednak obejść się bez opakowania w handlu detalicznym. W końcu produkty muszą być odpowiednio chronione podczas długiej podróży z miejsca produkcji do klienta. W tym kontekście zaczęliśmy zmniejszać ilość opakowań produktów i zastępować plastikowe torby kartonowymi rękawami, pod warunkiem, że jest to wystarczające do celów transportowych i informacji dla klientów. Materiały z odpowiedzialnych źródeł (papier z certyfikatem FSC) wykorzystujemy w 93% zadrukowanych opakowań naszych towarów konsumpcyjnych. Zwiększyliśmy możliwości recyklingu naszych opakowań na towary konsumpcyjne do 97%.

Jednak w przypadku tak wrażliwego produktu jakim jest kawa pakowana próżniowo, trudno jest znaleźć ekologiczny odpowiednik opakowania, który zapewni trwałość aromatu i zachowa wysoką jakość produktu. Dlatego nadal musimy stosować różnego rodzaju materiały, niekoniecznie ekologiczne. Obecnie intensywnie pracujemy nad znalezieniem rozwiązania tego problemu.

2016: Kapsułki z kawą nadające się do recyklingu
2017: Pierwsze szczotki z tworzywa sztucznego poddane recyklingowi
2018: Pierwsza odzież z sieci rybackich, butelek PET i odpadów włókienniczych poddanych recyklingowi
Kawa
W czym tkwi problem?

Kawa jest jednym z najcenniejszych surowców na świecie, a popyt na nią wciąż rośnie. 85% światowej produkcji kawy to zasługa drobnych producentów, którzy uprawiają średnio tylko jeden hektar kawy. Jednak zmiany klimatyczne, rosnące koszty nawozów, spadające ceny kawy i rosnące koszty produkcji sprawiają, że plantatorom coraz trudniej jest utrzymać się z uprawy kawy. W rezultacie, w niektórych krajach, w których uprawia się kawę, uzyskanie stabilnego dochodu z uprawy kawy staje się coraz większym wyzwaniem, tak że coraz więcej młodych ludzi wybiera inne źródła dochodu. Kawa jest podstawą naszej marki, a ponieważ w przyszłości chcemy nadal oferować kawę najwyższej jakości, musimy skupić się na tym, by zachować żyzność gleby i zapewnić środki do życia plantatorom kawy i ich rodzinom.

Co robi Tchibo?

Aby zapewnić długoterminowy dostęp do dobrej kawy, musimy oferować plantatorom uczciwą zapłatę, lepiej chronić środowisko podczas uprawy i zapewnić lepsze warunki pracy na miejscu. Dlatego też inwestujemy we własne programy kwalifikacyjne i silnych partnerów, takich jak Rainforest Alliance i Fairtrade. Pracujemy razem, aby zapewnić, że plantatorzy kawy uzyskują wyższe dochody, że uprawa kawy stanie się bardziej przyjazna dla środowiska i że warunki pracy ludzi zatrudnionych przy jej zbiorach ulegną trwałej poprawie.

Dzięki naszemu programowi kwalifikacji Tchibo Joint Forces!® od 2009 roku wspieramy plantatorów kawy i ich rodziny w stopniowym przechodzeniu od konwencjonalnej do społecznie i ekologicznie odpowiedzialnej i ekonomicznie opłacalnej uprawy kawy. Dzięki naszym oryginalnym projektom, mamy okazję być bardzo blisko realiów plantatorów kawy i ich rodzin. Wspólnie opracowujemy rozwiązania, które mogą być wdrażane nie tylko na szczeblu regionalnym, ale także międzynarodowym. Ponad 35 000 rolników z ośmiu krajów wzięło udział w 16 projektach i zakończyło program z sukcesem.

Ponadto, dzięki naszym projektom edukacyjnym prowadzonym w Tanzanii i Gwatemali od 2009 roku, ponad 5500 dzieci i młodzieży w czasie zbiorów zostało objętych opieką i edukacją z pomocą naszych partnerów Coffee Care and Save the Children.

2006: Pierwsza kawa ekologiczna w ramach sprawiedliwego handlu
2009: 100% zrównoważona obsługa klienta
2012: 100% certyfikowana Privat Kaffee
2013: Launch Fairtrade Barista
2015: Recykling kapsułek Cafissimo
Warunki produkcji
W czym tkwi problem?

Iistnieją poważne braki w warunkach pracy i życia ludzi w zakładach produkcyjnych sektora włókienniczego. Z punktu widzenia kupujących i sprzedających w zglobalizowanym sektorze tekstylnym niskie koszty pracy są nadal uważane za największą przewagę konkurencyjną. W rezultacie prawie żadna fabryka nie płaci swoim pracownikom więcej niż ustawowa płaca minimalna. Wiele dochodów utrzymuje się od lat na granicy ubóstwa.
W 2005 r. w ramach projektu „Clean Clothes Campaign“ rozpoczęto kampanię przeciwko Tchibo z powodu złych warunków pracy w fabrykach w Bangladeszu i wysłano szwaczki z Bangladeszu do naszych oddziałów, aby zwrócić uwagę na skargi. Tchibo nadal traktuje te oskarżenia i wydarzenia bardzo poważnie, ponieważ dla rodzinnej firmy, z jaką jest Tchibo ważny jest każdy pracownik.

Co robi Tchibo?

Tchibo wiele lat temu włączyło obowiązek dbałości o przestrzeganie praw człowieka do swoich praktyk biznesowych. Przeprowadzamy audyt 100% naszych producentów, aby zweryfikować realizację naszych wymagań społecznych i środowiskowych. Dlatego też nie tolerujemy pracy dzieci, pracy przymusowej, krytycznych braków w zakresie bezpieczeństwa itp.

Dzięki naszemu programowi DETOX, nasi producenci tekstyliów ograniczają stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i poprawiają jakość ścieków.
Nasz program WE jest centralnym elementem pracy na rzecz poprawy warunków w zakładach produkcyjnych: jest to jedno z największych wyzwań w kształtowaniu zrównoważonego sektora tekstylnego - a jednocześnie klucz do długofalowych zmian: wdrożenie sprawiedliwego wynagrodzenia dla pracowników azjatyckich fabryk tekstylnych.

Inicjatywa ACT (Action, Collaboration, Transformation) jest pierwszym dobrowolnym sojuszem pomiędzy światowymi markami, detalistami i związkami zawodowymi, który ma potencjał, by osiągnąć dochody, które będą w stanie zabezpieczyć godziwy byt.

Chcemy, aby ludzie, którzy produkują nasze tekstylia, mogli utrzymać się ze swojej pracy. W ramach programu kwalifikacyjnego WE udało nam się osiągnąć indywidualne podwyżki płac. Menedżerowie i pracownicy w ramach wieloletniego programu dialogu wspólnie opracowują środki i rozwiązania służące poprawie warunków pracy. Tchibo dokłada wszelkich starań, aby każdy produkt powstawał w uczciwych warunkach. W związku z tym od wielu lat przestrzegamy wytycznych dotyczących poszanowania uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka i zapobiegania naruszeniom praw człowieka, wykraczającym poza zgodność z prawem krajowym. Ale jedna rzecz musi być jasna: czynniki lokalne są tak różnorodne, że nie ma w tym zakresie rozwiązań idealnych.
Drewno, papier, opakowania
W czym tkwi problem?

Las jako ekosystem i producent tlenu jest podstawą życia ludzkiego i w znacznym stopniu przyczynia się do redukcji emisji CO2. Jednakże uprawa i wycinka lasów wiąże się z dużym wpływem na środowisko i ludzi: w latach 1990-2015 nieodwracalnie zniszczono 239 milionów hektarów lasów naturalnych i zdegradowano kolejne 185 milionów hektarów, co miało znaczące konsekwencje dla światowej różnorodności biologicznej, gleby, klimatu i wód gruntowych.

Nielegalne pozyskiwanie drewna i związany z nim handel jest trzecim najważniejszym obszarem działalności gospodarczej w zakresie przestępczości zorganizowanej. Jako firma jesteśmy jednak zależni od drewna w zakresie produkcji mebli ogrodowych, katalogów reklamowych i opakowań.

Co robi Tchibo?

W przypadku naszych produktów i materiałów reklamowych zwiększamy udział drewna i papieru z certyfikatem FSC. FSC zapewnia przejrzystość w całym łańcuchu dostaw i zapewnia ścisłą ochronę środowiska i przestrzeganie praw pracowniczych. Przyglądając się naszym produktom i materiałom można stwierdzić, że nasze meble ogrodowe, kartony wysyłkowe, katalogi dla klientów i produkty papierowe posiadają już w 100% certyfikat FSC.

W naszych opakowaniach dbamy o jak najmniejsze zużycie materiału i aby nadawał się on do recyklingu. Zapewniamy również, że nasze opakowania mogą być poddawane recyklingowi. Kolejnym kamień milowym będzie rezygnacja z wykorzystywania plastikowych torebek od 2020 r.