TchiboCard

Program TchiboCard jest bezpłatnym programem lojalnościowym dla klientów Tchibo. Ogólne warunki uczestnictwa dotyczą członkostwa w programie TchiboCard mogą Państwo zaakceptować wypełniając (podpisując i składając) formularz zgłoszeniowy w sklepie stacjonarnym Tchibo lub rejestrując się do programu TchiboCard na stronie https://www.tchibo.pl/registerfreetchibocard.


Potrzebujemy Państwa danych w celu realizacji naszego programu lojalnościowego dla klientów. Takie dane osobowe obejmują w szczególności:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • adres e-mail,
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO UE. Podają nam Państwo dane na podstawie stosunku umownego pomiędzy Państwem a Tchibo.


Za pomocą TchiboCard mogą Państwo zbierać i realizować punkty lojalnościowe, tzw. Ziarna. W przypadku każdego zakupu w jednym z naszych sklepów stacjonarnych lub online, punkty lojalnościowe są zapisywane na koncie TchiboCard. Państwa aktualny stan punktów lojalnościowych znajduje się na osobistym koncie TchiboCard online na stronie tchibo.pl.


W ramach programu TchiboCard firma Tchibo może wysyłać do Państwa spersonalizowaną reklamę pocztą tradycyjną (na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub pocztą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego przez firmę Tchibo lub wycofać swoją zgodę, wysyłając krótkie powiadomienie na adres service@tchibo.pl lub iod@tchibo.pl. Nie ponoszą Państwo żadnych innych kosztów niż koszty transferu internetowego zgodnie z taryfami podstawowymi Państwa operatora. Powyższe nie ma wpływu na Państwa uczestnictwo w naszym programie lojalnościowym dla klientów.


Poprzez uczestnictwo w programie TchiboCard Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) oraz dane dotyczące zakupów i zamówień (np. zakupione produkty, liczba sztuk, cena, lokalizacja, data i godzina zakupu) będą przetwarzane, oceniane i analizowane w celu udoskonalenia programu TchiboCard. Jeżeli podali Państwo swój numer telefonu w celu dalszych zapytań, jest on również traktowany jako dane osobowe.


Ponadto przetwarzamy te dane oraz wszelkie Państwa dane dotyczące działalności online w celu oceny i analizy reklamy dostosowanej do Państwa potrzeb. Ponadto, na podstawie tych ocen, podczas korzystania z konta Tchibo online wyświetlana jest reklama dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkownika. Przetwarzanie to odbywa się zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie to nie wywołuje dla Państwa żadnych skutków prawnych. Przetwarzanie odbywa się do momentu wycofania Państwa zgody na wyświetlanie Państwu reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb.


Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na ocenę i analizę dokonywaną przez Tchibo, wysyłając krótką wiadomość na adres e-mail: service@tchibo.pl


Dane, które zostały zebrane w celu realizacji programu lojalnościowego klienta, przechowujemy do momentu otrzymania wypowiedzenia umowy, a później przechowujemy te dane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Zachowujemy także informacje dotyczące stosunku umownego, które są niezbędne zgodnie z przepisami prawa podatkowego i ustawą o rachunkowości przez okres wymagany przepisami prawa (6 lat).


Punkty lojalnościowe (tzw. Ziarna) tracą ważność z dniem 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, jednak nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od zakupu tzn. co roku, 30 kwietnia tracą ważność punkty lojalnościowe starsze niż 2 lata.


W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego dostępu do danych osobowych, ich przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, poprawiania i, w stosownym przypadkach, usuwania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, które są przez nas przetwarzane lub do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.


Powrót