Reklama / marketing

Dane naszych klientów przetwarzamy dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z przepisami prawa. W szczególności podczas tego procesu zapewniamy, że nasze usługi są jak najlepiej dostosowane do Państwa wymagań. Wykorzystując rachunek prawdopodobieństwa, staramy się w idealnym przypadku przedstawiać Państwu tylko te treści reklamowe, które będą dla Państwa interesujące.


W celu zapewnienia jak najwyższego standardu dbałości o bezpieczeństwo danych naszych klientów informujemy, że zmieniliśmy numer, z którego wysyłamy klientom wiadomości SMS. Będą one wysyłane z numeru 4901 – jest to numer przypisany wyłącznie do Tchibo. Zmiana ta zapobiegnie potencjalnym próbom podszycia się pod Tchibo przez oszustów. Ponadto zmiana umożliwi klientom ewentualną rezygnację z otrzymywania kolejnych SMSów z informacjami handlowymi tym samym kanałem komunikacyjnym.


Mogą Państwo w każdej chwili zażądać, aby Tchibo nie przetwarzało już Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, poprzez przesłanie nam krótkiego powiadomienia na adres: service@tchibo.pl bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transferu internetowego zgodnie z podstawowymi taryfami stosowanymi przez Państwa operatora.


W celu anulowania subskrypcji Newslettera, należy kliknąć w link znajdujący się na jego końcu. Alternatywnie, zarejestrowani użytkownicy mogą anulować swoją subskrypcję Newslettera w zakładce „Moje Tchibo" na stronie www.tchibo.pl. Rezygnacja z Newslettera jest jednoznaczna z rezygnacją z otrzymywania SMS. W celu rezygnacji z otrzymywania SMSów promocyjnych należy odpowiedzieć na otrzymanego SMSa odpisując w treści „NIE”. Rezygnacja z SMSów nie jest jednoznaczna z rezygnacją z subskrypcji Newslettera, którego chęć anulowania należy zgłosić oddzielnie według powyższej instrukcji.


W przypadku zgłoszenia sprzeciwu na otrzymywanie Newslettera, podany przez Państwa adres kontaktowy oraz numer telefonu zostaną zablokowane w odniesieniu do dalszego przetwarzania związanego z reklamą. Pragniemy poinformować, że w wyjątkowych przypadkach, również po otrzymaniu Państwa sprzeciwu, materiały reklamowe mogą nadal być wysyłane. Wynika to z przyczyn technicznych i nie oznacza, że nie przetwarzamy Państwa sprzeciwu.


Newsletter, SMSy i innego rodzaju informacje handlowe są wysyłane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.


Przekazujemy Państwa dane osobowe naszym partnerom handlowym, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia
W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego dostępu do danych osobowych, ich przenoszenia, poprawiania i, w stosownym przypadkach, usuwania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (gdy podstawą prawną działań marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które są przez nas przetwarzane lub wycofania zgody (gdy podstawą prawną działań marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Jeśli zawarli Państwo z nami umowę (tj. zakupili produktu w naszym sklepie online, zarówno jako gość, jak i zarejestrowany klient), będziemy traktować Państwa jako stałego klienta. W takim przypadku przetwarzamy Państwa pocztowe dane kontaktowe w celu informowania Państwa w ten sposób o naszych ofertach i usługach. Takie działanie Tchibo nie wymaga Państwa zgody, gdyż przesyłanie Państwu materiałów marketingowych pocztą tradycyjną w celu informowania o naszych produktach i promocjach stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Jako klient Tchibo mogą otrzymywać Państwo pocztą katalogi, ulotki, bony upominkowe i podobne materiały reklamowe.


Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa adresu pocztowego w celach marketingu bezpośredniego, kontaktując z nami za pośrednictwem adresu e-mail: service@tchibo.pl bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transferu internetowego zgodnie z podstawowymi taryfami Państwa operatora. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłania do Państwa materiałów reklamowych.
Jako klient Tchibo, po skontaktowaniu się mailowo z naszym działem Obsługi Klienta, otrzymają Państwo drogą mailową ankietę zadowolenia z tego kontaktu. Otrzymają Państwo taką wiadomość e-mail tylko jeśli zapisali się Państwo do naszego Newslettera i tym samym wyrazili zgodę na wykorzystanie swoich danych (w tym przypadku adresu e-mail) do celów marketingowych. Państwa udział w ankiecie pozwala nam na dalsze podnoszenie jakości naszych usług świadczonych dla Państwa. Tchibo może użyć Państwa adresu e-mail do przypisania przesłanych informacji zwrotnych lub do udzielenia odpowiedzi na reklamacje dotyczące usług. W tym celu przez 24 miesiące Tchibo będzie przechowywać wyniki ankiety w sposób spersonalizowany.

Przetwarzanie Państwa adresu e-mail w powyższym celu odbywa się do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa adresu mailowego w celach marketingu bezpośredniego, kontaktując z nami przez stronę service@tchibo.pl bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transferu internetowego zgodnie z podstawowymi taryfami Państwa operatora. Na końcu przesłanej Państwu wiadomości e-mail znajduje się również odpowiedni link umożliwiający wycofanie zgody. Zwracamy uwagę, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Badanie zadowolenia klienta po telefonicznym kontakcie z Obsługą Klienta Tchibo Jeśli skontaktowali się Państwo telefonicznie z działem obsługi klienta Tchibo i nie sprzeciwili się Państwo nagrywaniu rozmowy, mają Państwo możliwość wzięcia udziału w badaniu satysfakcji. Po rozmowie należy po prostu zostać na linii, aby odpowiedzieć na trzy krótkie pytania. Państwa udział w ankiecie pozwala nam na dalsze podnoszenie jakości naszych usług świadczonych dla Państwa. Tchibo może skorzystać z Państwa numeru telefonu w celu przypisania przesłanych informacji zwrotnych lub udzielenia odpowiedzi na reklamacje dotyczące usług. W tym celu przez 24 miesiące Tchibo będzie przechowywać wyniki ankiety w sposób spersonalizowany.
Mogą Państwo zrezygnować z udziału w ankiecie, odkładając słuchawkę po zakończeniu rozmowy.

Jako klient Tchibo będą Państwo otrzymywać od nas pocztą elektroniczną prośby o opinie zakupionych produktów. Otrzymają Państwo taką wiadomość od nas niezależnie od tego, czy zapisali się Państwo do Newslettera W takim przypadku wykorzystujemy Państwa adres e-mail podany podczas zakupu w celu uzyskania informacji zwrotnej, czy zakupiony produkt spełnił Państwa oczekiwania. Podstawą do takiego przetwarzania Państwa adresu e-mail po dokonaniu zakupu produktów w sklepie Tchibo jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na podnoszeniu jakości naszych produktów i obsługi klienta.


Po przekazaniu recenzji lub komentarza do Tchibo ocena produktu jest zazwyczaj podawana do wiadomości publicznej wraz z imieniem i pierwszą literą nazwiska użytkownika i po 2 latach zostanie poddana anonimizacji. Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby tak się stało, prosimy po prostu postawić krzyżyk w polu „anonimowe", a wtedy imię nie będzie wyświetlane. Tchibo może użyć Państwa adresu e-mail w celu przypisania przesłanej oceny, skontaktowania się z Państwem w celu weryfikacji lub odpowiedzi na reklamacje dotyczące usług.


Przekazując recenzję i/lub komentarz, przekazują Państwo firmie Tchibo niewyłączne, bezpłatne, stałe i nieodwołalne prawo do używania, kopiowania, zmieniania, publikowania, przekazywania, powielania i udostępniania (w całości lub w części) recenzji i/lub komentarza osobom trzecim online i offline (np. w mediach drukowanych lub katalogach), jak również do włączania ich do innych form utworów (media, technologie itp.). Oznacza to na przykład, że Tchibo może opublikować komentarz i przetworzyć recenzję i/lub komentarz w celach komercyjnych (na przykład w celach reklamowych lub marketingowych). Ponadto oceny produktów są analizowane i oceniane.


Przetwarzanie Państwa adresu e-mail odbywa się do momentu otrzymania sprzeciwu.


Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa adresu mailowego w powyższych celach, kontaktując z nami za pośrednictwem adresu e-mail: service@tchibo.pl bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transferu internetowego zgodnie z podstawowymi taryfami Państwa operatora. Na końcu wiadomości e-mail znajduje się również odpowiedni odnośnik do adresu e-mailowego umożliwiający zgłoszenie sprzeciwu wobec otrzymywania zapytań o dokonanie oceny zakupionych produktów.


Dzięki naszemu Newsletterowi oraz innego rodzaju informacjom handlowym Tchibo np. poprzez SMS otrzymają Państwo regularny dostęp do informacji handlowych dotyczących produktów lub usług Spółki Tchibo Warszawa Sp. z o.o. W szczególności mogą Państwo sami określić w zakładce „Mój Newsletter” na koncie „Moje Tchibo” interesującą Państwa tematykę Newslettera, zaznaczając swoje preferencje.


Aby mieć pewność, że przy wpisywaniu adresu e-mail nie doszło do żadnych błędów, stosujemy procedurę podwójnej weryfikacji. Po wpisaniu przez Państwa adresu e-mail w polu rejestracji, wyślemy Państwu link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu tego linku potwierdzającego Państwa adres e-mail zostanie umieszczony na naszej liście mailingowej. Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, która została wyrażona w powyższy sposób zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ze skutkiem na przyszłość.


Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego (w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub wycofać swoją zgodę (jeśli przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) poprzez przesłanie nam krótkiego powiadomienia na adres mailowy: service@tchibo.pl, bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transferu internetowego zgodnie z podstawowymi taryfami Państwa operatora. W celu anulowania subskrypcji Newslettera, należy kliknąć w link znajdujący się na jego końcu. Alternatywnie, zarejestrowani użytkownicy mogą anulować swoją subskrypcję Newslettera w zakładce „Moje Tchibo" na stronie www.tchibo.pl. Rezygnacja z Newslettera jest jednoznaczna z rezygnacją z otrzymywania SMS. W celu rezygnacji z otrzymywania SMSów promocyjnych należy odpowiedzieć na otrzymanego SMSa odpisując w treści „NIE”. Rezygnacja z SMSów nie jest jednoznaczna z rezygnacją z subskrypcji Newslettera, którego chęć anulowania należy zgłosić oddzielnie według powyższej instrukcji.


Przetwarzanie Państwa adresu e-mail oraz numeru telefonu odbywa się do momentu otrzymania żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Dzięki funkcjonalności naszego Newslettera możemy automatycznie śledzić, jakie zawartości naszego Newslettera są dla naszych klientów szczególnie interesujące. Wyniki tych analiz wykorzystujemy w formie spersonalizowanej wyłącznie w celu poprawy jakości naszych usług i dostosowania ich do wymagań klientów, jak również w celu reklamy bezpośredniej. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Klienci Tchibo mają możliwość korzystania z różnych bonów upominkowych i ofert rabatowych. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych, będziemy informować Państwa o kampaniach dotyczących bonów upominkowych i kuponów rabatowych za pomocą Newslettera lub drogą elektroniczną.


Jeśli nie wyrazili Państwo zgody na wykorzystanie danych osobowych (adresu e-mail) do celów marketingowych, informacje o kampaniach reklamowych mogą Państwo otrzymywać również w katalogach promocyjnych lub w naszych sklepach stacjonarnych.


Przetwarzamy Państwa dane osobowe w trakcie realizacji bonów upominkowych lub kuponów rabatowych. W przypadku realizacji spersonalizowanych bonów upominkowych lub kuponów rabatowych (w tym tych na koncie klienta w sklepie internetowym), kody te zostaną połączone z Państwa danymi osobowymi.


Przetwarzanie Państwa adresu e-mail w powyższym celu odbywa się do momentu otrzymania przez nas powiadomienia o wycofaniu Państwa zgody. Przetwarzanie Państwa adresu pocztowego odbywa się do momentu otrzymania przez nas Państwa sprzeciwu.


Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego lub wycofać zgodę, kontaktując z nami za pośrednictwem adresu e-mail: service@tchibo.pl lub bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transferu internetowego zgodnie z podstawowymi taryfami Państwa operatora.


Jeśli umieścili Państwo produkt w koszyku lub zakupów przechowalni, a następnie opuścili Państwo stronę Tchibo bez zamykania przeglądarki, a następnie wrócili Państwo na naszą stronę, stały plik cookie zapewnia, że Państwa koszyk nadal zawiera ten produkt. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć tutaj.


Jeśli są Państwo zalogowani i zapisali się do naszego Newslettera, otrzymają Państwo e-mail z przypomnieniem o produktach w koszyku, jeśli nie dokończyli Państwo zakupu. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego lub wycofać swoją zgodę poprzez przesłanie nam krótkiego powiadomienia na adres e-mail: service@tchibo.pl , bez ponoszenia kosztów innych niż koszty transferu internetowego zgodnie z podstawowymi taryfami Państwa operatora.


Przetwarzanie Państwa adresu e-mail odbywa się do momentu otrzymania przez nas powiadomienia o wycofaniu Państwa zgody.