Obowiązek podania danych

Przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail itp. w różnych sytuacjach przetwarzania. W niniejszej Polityce Prywatności pragniemy przedstawić Państwu jak najdokładniejszy obraz tego, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane, na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane oraz czy udostępnienie Państwa danych jest konieczne w ramach umowy lub na mocy prawa.


W przypadku gdy Tchibo Warszawa Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane na podstawie umowy lub w celu wykonania obowiązków nałożonych na Tchibo przez przepisy prawa, pola do wpisania danych wyświetlane są jako pola obowiązkowe, jeżeli wymagamy tych informacji w celu realizacji umowy lub z powodu wymogów ustawowych. Pola obowiązkowe można na przykład znaleźć w trakcie składania zamówienia. Jeśli obowiązkowe informacje nie zostaną wprowadzone, możemy nie być w stanie świadczyć naszych usług.


Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych danych osobowych w nieobowiązkowych polach, prosimy o sprawdzenie, jakie dane chcą Państwo nam udostępnić.
Powrót