Wtyczki społecznościowe / Media społecznościowe

W celu sprawienia, aby nasza strona internetowa była bardziej atrakcyjna i przyjazna dla użytkownika, używamy „wtyczek społecznościowych". Używamy ich zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zwiększenia rozpoznawalności naszej firmy. Stojący za tym cel promocyjny uważany jest za uzasadniony interes zgodnie RODO. Odpowiedzialność za działanie w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych musi być zagwarantowana przez odpowiedniego dostawcę.


Zakładki społecznościowe to zakładki internetowe, które umożliwiają dostęp do naszego profilu za pośrednictwem różnych dostawców
  • Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA),
  • YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA),
  • Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA),
Oznacza to, że wtyczki społecznościowe (przyciski) są zamieszczone na naszej stronie internetowej jako linki. Klikając w ikony (wtyczki) portali społecznościowych, użytkownik jest kierowany na naszą stronę przez odpowiednich dostawców, tzn. informacje o użytkowniku są przekazywane dopiero po pierwszym kliknięciu i są kierowane do danego dostawcy.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z usług danego dostawcy można znaleźć w Polityce prywatności danego dostawcy.
W związku z odwiedzaniem przez Państwa naszych stron w mediach społecznościowych przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Posiadamy profile w następujących mediach społecznościowych:
Poza nami (tj. niezależnie od nas) za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiedzialny jest również odpowiedni operator platformy mediów społecznościowych. W zakresie, w jakim możemy na to wpłynąć i sparametryzować przetwarzanie danych, będziemy starać się w ramach dostępnych nam możliwości, aby zapewnić, że operator platformy mediów społecznościowych będzie przetwarzał Państwa dane w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. W tym kontekście prosimy również o zwrócenie uwagi na deklaracje dotyczące ochrony danych osobowych składane przez daną platformę mediów społecznościowych.

Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych przez Tchibo

Gdy klikają Państwo ikonę „Lubię to” lub „Obserwuj” na naszym fanpage’u, publikują komentarze pod naszymi postami lub przesyłają nam bezpośrednie wiadomości za pośrednictwem portali społecznościowych, Tchibo przetwarza Państwa dane osobowe.


Tchibo przetwarza Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwa zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana przez nas poza danym serwisem społecznościowym.


Państwa dane osobowe, jakie przetwarzamy w związku z prowadzeniem naszych fanpage’y obejmują: identyfikator w danym portalu społecznościowym (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko); podstawowe dane identyfikacyjne i inne dane opublikowane przez Państwa na profilu na danym portalu społecznościowym; zdjęcie profilowe (jeśli je Państwo opublikowali); inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) publikowane przez Państwa dobrowolnie pod naszymi postami na fanpage’u; treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej np. przez aplikację Messenger; anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage (w przypadku portalu Facebook są one dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a).


Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu informowania za pomocą naszych fanpage’y w portalach społecznościowych o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promowaniu naszej marki oraz produktów, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności oferowanych przez dany portal społecznościowy. Wskazane działania stanowią nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych służy także realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia analiz dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z naszego fanpage’a. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, jeśli pytają nas Państwo o nasze produkty.


W przypadku prowadzenia profili na portalach społecznościowych, odbiorcami Państwa danych są właściciele poszczególnych portali na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez właściwy portal społecznościowy. Ponadto powierzamy dane osobowe podmiotom wspierającym prowadzenie naszych profili na portalach społecznościowych, jak również innym podmiotom wspierającym nasze działania, a także podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:


- informacje, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia umowy;


- w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne do czasu usunięcia ich przez autora;


- Państwa dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, historia na portalu YouTube, podlegają zasadom przechowywania określony regulaminami tych portali;


- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,


- dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.


Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeglądania fanpage’y, zamieszczenia komentarzy lub przesłania wiadomości za pośrednictwem ww. portali i aplikacji. Okazjonalnie wykorzystujemy również opisane platformy mediów społecznościowych do wyświetlania reklam ukierunkowanych. W tym celu stosujemy definicje grup docelowych, które są nam przekazywane przez dostawcę mediów społecznościowych. Stosujemy wyłącznie anonimowe definicje grup docelowych - tzn. definiujemy cechy na podstawie np. ogólnych danych demograficznych, zachowań, zainteresowań i powiązań. Operator platformy mediów społecznościowych wykorzystuje je do odpowiedniego wyświetlania reklam swoim użytkownikom. Podstawą prawną jest zgoda, którą operator platformy mediów społecznościowych uzyskał od swoich użytkowników. Jeśli chcą Państwo odwołać tę zgodę, prosimy skorzystać z opcji rezygnacji przekazanych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych, ponieważ operator platformy mediów społecznościowych jest odpowiedzialny za to przetwarzanie. Czasami my lub dostawca platformy mediów społecznościowych możemy również korzystać z publicznie dostępnych danych w celu określenia grup docelowych. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem z naszej strony jest jak najwłaściwsze zdefiniowanie grupy docelowej. Nigdy nie wykorzystujemy szczególnych kategorii danych osobowych wymienionych w Art. 9 i 10 RODO do określenia grup docelowych.


Nie stosujemy definicji grupy docelowej w oparciu o dane dotyczące lokalizacji. Nie przekazujemy danych osobowych operatorowi platformy mediów społecznościowych w ramach definicji grupy docelowej. Niekiedy wykorzystujemy również informacje o wizytach lub interakcji z innymi witrynami (tzw. remarketing) do definiowania grup docelowych. W tym celu stosujemy również m.in. pliki cookie. W takich przypadkach uzyskujemy jednak wcześniejszą zgodę użytkowników na poszczególnych stronach poprzez baner zgody i przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, wywołując ponownie baner zgody na danej stronie internetowej. Jeżeli chcą Państwo sprzeciwić się konkretnemu przetwarzaniu danych, na które mamy wpływ, prosimy o przesłanie nam wiadomości na adres e-mail: service@tchibo.pl.


Usuniemy Państwa dane osobowe, jeżeli nie są już one potrzebne do wyżej wymienionych celów przetwarzania, a żaden prawny obowiązek przechowywania nie uniemożliwia ich usunięcia. W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego dostępu do danych osobowych, ich przenoszenia, poprawiania i, w stosownym przypadkach, usuwania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, które są przez nas przetwarzane, lub do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.


Przetwarzanie danych przez operatora platformy mediów społecznościowych

Operator platformy mediów społecznościowych korzysta z metod śledzenia w sieci. Śledzenie w sieci może być również przeprowadzane niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani lub zarejestrowani na platformie społecznościowej.


Dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie można wykluczyć, iż dostawca platformy mediów społecznościowych wykorzysta Państwa profil i dane dotyczące zachowania w celu oceny Państwa przyzwyczajeń, relacji osobistych, preferencji itp. W związku z tym nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie Państwa danych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez dostawcę platformy mediów społecznościowych, dalsze możliwości zgłaszania sprzeciwów oraz, w stosownych przypadkach, umowa zgodnie z Art. 26 RODO, znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy:


Państwa komentarze dotyczące Tchibo w mediach społecznościowych

Pragniemy Państwa poinformować, że regularnie sprawdzamy aktywność w mediach społecznościowych oraz na forach i blogach, w celu sporządzania raportów dotyczących Tchibo.


Państwa komentarze są przez nas oceniane wewnętrznie i przetwarzane w formie raportów. W trakcie tego procesu nie następuje żadne połączenie z Państwa osobą lub kontem klienta. Państwa imię i nazwisko oraz zdjęcie pozostają anonimowe. Nasz interes zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. analiza postrzegania marki i reakcji na trendy, jak również uzyskiwanie zadowolenia klientów jest uznawany za uzasadniony w rozumieniu wyżej wymienionego rozporządzenia.


Funkcja udostępniania


Ponadto korzystamy z tzw. funkcji udostępniania w przypadku sieci: Facebook. Tak zwane „funkcje udostępniania" to technologie, które umożliwiają Państwu, jako użytkownikowi, udostępnianie określonych treści członkom sieci społecznościowych za pośrednictwem bezpośredniego połączenia. W celu zintegrowania funkcji udostępniania, używamy rozwiązania technicznego, które zapobiega przekazywaniu danych (np. adresu IP) do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, zaraz po otwarciu naszej strony internetowej. Oznacza to, że przyciski te są domyślnie wyłączone. Są one aktywowane dopiero przy pierwszym kliknięciu w te przyciski.


Tchibo nie ma wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą wtyczek. Jednak mimo wszystko chcielibyśmy poinformować Państwa o tym w miarę naszych możliwości.


Poprzez aktywację funkcji udostępniania, dostawcy otrzymują informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty. Jeśli użytkownik jest zalogowany, wizyta może zostać przypisana do konta użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi w interakcję z przyciskami, na przykład naciskając przycisk „Lubię to" lub dodając komentarz, odpowiednia informacja jest przekazywana bezpośrednio z przeglądarki do portalu Facebook, i tam zapisywana. Jeśli użytkownik nie jest członkiem portalu Facebook nadal istnieje możliwość, że dostawca znajdzie jego adres IP i go zapisze.


Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez operatora platformy mediów społecznościowych znajdują się w polityce prywatności operatora:


- Facebook:https://www.facebook.com/privacy/explanation


Jeśli użytkownik posiada konto u dostawcy i nie chce, aby portal Facebook zbierały dane na jego temat za pośrednictwem tej oferty i łączyły je z jego danymi członkowskimi, musi wylogować się przed odwiedzeniem strony i przed aktywowaniem funkcji udostępniania.


Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO. Leżący u podstaw powyższego cel marketingowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO.
Powrót