Dane kontaktowe i Administrator

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych lub chcą dochodzić swoich praw w jednym z wymienionych przypadków, prosimy o kontakt z nami listownie, na podany niżej adres Tchibo lub za pośrednictwem adresu mailowego:

service@tchibo.pl

w tytule wpisując „Ochrona danych”.

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji przysługujących Państwu praw, możliwy jest również poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, listownie na adres spółki Tchibo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo za pośrednictwem adresu mailowego: iod@tchibo.pl
Powrót
Szczegółowe dane kontaktowe Administratora:

Tchibo Warszawa Sp. z o.o.
Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

Organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. 22 531 03 00

kancelaria@uodo.gov.pl