Konto Moje Tchibo – łatwiej, szybciej i pewniej

Konto Moje Tchibo sprawia, że zakupy są jeszcze prostsze i wygodniejsze. Załóż jeden raz i korzystaj z następujących udogodnień:
  • Szybkie logowanie za pomocą adresu e-mail i hasła
  • Łatwe zamawianie bez wypełniania danych
  • Zarządzanie danymi osobowymi
  • Podgląd i śledzenie przesyłki
  • Zapamiętanie wybranych produktów
  • Możliwość poinformowania drogą mailową o ponownej dostępności ulubionego produktu

Jestem nowym Klientem

Można także użyć wcześniej wprowadzonych danych adresowych.
Prosimy o podanie adresu e-mail, na który będziemy mogli wysyłać Państwu informacje o statusie zamówienia. Oprócz tego otrzymają Państwo również e-mail dotyczący oceny zakupionych produktów. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania wiadomości, wysyłając maila na service@tchibo.pl. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj: Informacja o ochronie danych osobowych.
w celu uzgodnienia terminu dostawy
Data urodzenia

Twoje dane do logowania

wymagane do zalogowania się
Informacje dotyczące logowania
Zostaniesz zapamiętany na 365 dni i możesz skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania TchiboCard, a także zapisać koszyk na różnych urządzeniach. Jeśli nie chcesz korzystać z tej usługi, wyloguj się po zakończeniu wizyty. Więcej informacji można znaleźć w Uwagi dotyczące ochrony danych osobowych.
Wskazówki przy tworzeniu hasła
  • Użyj 8 znaków.
  • Użyj wielkich i małych liter oraz liczb i znaków specjalnych (!?$#...).
  • Hasło nie powinno być podobne do Twojego imienia bądź nazwiska oraz nie powinno być wykorzystywane na innych stronach internetowych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia Konta Moje Tchibo oraz ewentualnie w celu realizacji i rozliczenia zamówień składanych w sklepie internetowym www.tchibo.pl, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, w celach archiwizacyjnych stanowiących tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Spółka lub powiązanym ze Spółką kapitałowo lub organizacyjnie, wykonującym czynności dotyczące Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe będą przechowywane, w zależności od celu w jakim są przetwarzane: przez okres realizacji zamówionych usług; przez okres niezbędny do bieżących rozliczeń; przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług; przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Dane osobowe przetwarzane dla celów założenia Konta Moje Tchibo będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta serwisowego (czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych), po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przyjęcia, realizacji i rozliczenia zamówień składanych w sklepie internetowym www.tchibo.pl. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców mogą zdarzyć się sytuacje, że Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookie: tchibo.pl/ochrona-danych-osobowych
  1. Pole obowiązkowe